ذرت دانه ای

ذرت دانه ای داخلی و خارجی درجه یک

ذرت دانه ای به عنوان منبع اصلی تامین انرژی جیره، نقش اساسی در خوراک دام و طیور دارد. انواع درجه یک داخلی و خارجی این محصول به صورت مستقیم از این مرکز قابل تهیه می باشد.
ذرت زرد، رایجترین غله موجود در خوراک دام و طیور است و به علت اینکه قسمت اعظم جیره طیور را به خود اختصاص می دهد، مهمترین منبع انرژی جیره به شمار می رود. انواعی از ذرت که به این منظور استفاده می شود، حداقل پنج درصد دانه های آسیب دیده و حداقل سه درصد دانه های شکسته و مواد خارجی دارد.

ارزش غذایی ذرت

پروتئین خام ذرت در قیاس با نهاده های دیگر پایین بوده و به طور متوسط هشت درصد می باشد. ذرت زرد از نظر کاروتن، رنگدانه های زرد و نارنجی غنی است و به همین لحاظ در صنعت مرغداری برای افزایش رنگ زرد پوست طیور و پر رنگ نمودن زرده تخم مرغ اهمیت دارد.
ملاک تشخیص ذرت باکیفیت
همچنین باید دقت نمود که آسیب های مکانیکی وارده به دانه ذرت در حین حمل و نقل ، صدمات ناشی از حشرات در هنگام زرع ذرت و رطوبت بالای پانزده درصد، ذرت را مستعد آلودگی قارچی و تولید انواع مایکوتوکسین ها یا سموم قرچی می نماید.

شرایط نگهداری ذرت

در موقع تخلیه بار ذرت و نیز در طول نگهداری آن در انبار باید توجه داشت که ذرت، کپک زده نباشد و بوی ترشیدگی ندهد. این علائم را به تجربه می توان از ظاهر دانه ها تشخیص داد و از استعمال این گونه ذرت در خوراک جلوگیری کرد، چرا که استفاده از ذرت آلوده به قارچ، تبعات جبران ناپذیری برای دام و پرنده دارد و چه بسا اعتبار کارخانه تولید کننده خوراک را نیز خدشه دار می نماید و سبب سلب اعتماد خریداران می گردد.
مقدار مصرف دانه ذرت
نکته شایان ذکر دیگر آن است که اگر ذرت حجمی بیشتر از سی درصد جیره را شامل شود، قوام پلت یا خوراک حبه کاهش می یابد و در چنین جیره هایی بهتر است از یک پلت چسبان برای سفت کردن محصول استفاده کرد.