دان آماده مرغ گوشتی

فروش عمده و مستقیم دان آماده مرغ گوشتی به شرط کیفیت یکی از خدمات اصلی این مرکز بوده که به صورت نقدی و مدت به تمام نقاط کشور ارسال می گردد.

تجربه نشان می دهد که استفاده از دان آماده در خوراک طیور بویژه مرغ گوشتی نتایج بسیار مطلوبی دارد. اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد قیمت نهایی دان آماده بالاست، ولی ضریب تبدیل غذایی که در نهایت دان آماده به وجود می آورد، عکس این مطلب را نشان می دهد.

البته باید توجه داشت که تمام دان های آماده ای که در بازار یافت می شوند، ضریب تبدیل یکسانی ایجاد نمی کنند و هر کدام از آنها با توجه به موادی که در تولید آنها به کار رفته است، در خروجی نهایی تاثیر منحصر به فردی دارد.

دان آماده ای که با مواد اولیه ی مرغوب تولید شده و  طبق یک استاندارد باشد، می تواند یک خوراک مورد اطمینان در جیره های غذایی به حساب آید.