ترکیبات کنسانتره پرواری

ترکیبات و فرمول تهیه کنسانتره دام پرواری

آیا فرمول تهیه انواع کنسانتره دام پرواری یکسان است؟ ترکیبات مورد استفاده در کنسانتره پرواری با شیری چه تفاوتی دارد؟ آیا درصد این مواد تعیین کننده قیمت است؟

تحقیقات انجام گرفته در سال های اخیر نشان می دهند خوراک های رایج استفاده شده در جیره جوابگوی نیاز بدن دام نبوده و این کمبود ها بر سلامت، رشد و تولید آنها تاثیرات منفی زیادی داشته است.

ترکیبات کنسانتره

کنسانتره یا همان خوراک متراکم ترکیبی از انواع محصولات است که هر کدام وظیفه تامین بخشی از نیازهای بدن دام را بر عهده دارند. با توجه به نوع پرورش و مقطع سنی دام، این ترکیبات با تغییراتی همراه می گردد.

به طور معمول مواد تشکیل دهنده کنسانتره ها عبارتند از: جو، ذرت، سویا، سبوس، جوش شیرین، نمک، کربنات کلسیم، آنزمیت، تخم پنبه و مکمل. درصد این مواد که تعیین کننده ی میزان کیفیت و قیمت کنسانتره است در کارخانه های مختلف با تفاوت زیادی همراه است.

تفاوت کنسانتره شیری با پرواری

ترکیبات تشکیل دهنده این مواد به میزان زیادی مشابه هستند. استفاده از محصولات پروتئین بالا نظیر تخم پنبه و مکمل ها تنها تفاوت کنسانتره های شیری با پرواری است. آنچه که سبب متمایز شدن این دو نوع کنسانتره از هم میشود درصد استفاده شدن هر کدام از این ترکیبات است.

گروه تولیدی بازرگانی کهن همانند دیگر محصولات خود، همواره بهترین کنسانتره ها با بهترین ترکیبات و آنالیز را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.