ذرت علوفه ای چاپر شده

تهیه بهترین ذرت علوفه ای چاپر شده

ذرت علوفه ای چاپر شده در کنار سیلاژ این محصول یکی از خوراک های اصلی دام است و تهیه بهترین نوع آن یکی از دغدغه های دامداری ها محسوب می شود.