قیمت ذرت برزیل

قیمت ذرت سویا مدلل 13 تیر سال 97

قیمت ذرت سویا مدلل 13 تیر سال 97 حاکی از کاهش زیاد قیمت سویا نسبت و هفته های قبل و افزایش اندک نرخ ذرت نسبت به روز گذشته بود.

قیمت سویا روزهای زیادی بر روی 2300 و 2450 تومان ثابت مانده بود اما از چند روز قبل این قیمت ها شکسته شدند و با کاهش چشمگیری همراه بودند.

نکته جالب در این قیمت ها، یکسان شدن نرخ سویا در کارخانه های مختلف است. موضوعی که در قیمت های اخیر کمتر شاهد آن بوده ایم. در 13 تیر ماه سویا کلهر، نابدانه، گل سفید، کندوج و دانه های روغنی با یک نرخ اعلام شدند.

قیمت ذرت مدلل

ذرت برزیل بندر امام فی 11300ریال

ذرت اکراین بندر امام فی 9700 ریال

ذرت رومانی بندر امام فی 10000 ریال

قیمت سویا مدلل

سویا پلت کلهر بندر امام فی 22100 ریال

سویا پلت کلهر کرمانشاه فی 22100 ریال

سویا پلت نابدانه سمنان فی 22100 ریال

سویا گل سفید فی 22100 ریال

سویا فرآوری سبوس کندوج فی 22100 ریال

سویا دانه های روغنی خراسان فی 22100 ریال

سویا فضل نیشابور فی 22100 ریال

قیمت فول فت و روغن مدلل

فول فت سویا پلت کرمانشاه فی 26400 ریال

روغن خام سویا کرمانشاه جهت مرغداری فی 37500 ریال

روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) فله کرمانشاه فی 44350 ریال

متقاضیان خرید محصولات فوق توجه داشته باشند که جهت ثبت سفارش ارائه شناسه انبار الزامی می باشد.