کنجاله کنجد پرک

خریدار بهترین کنجاله کنجد پرک تهران

بهترین کنجاله کنجد پرک را در تهران می توان به خریدار این خوراک باارزش و به صرفه ارائه نمود.

علی رغم اینکه استان یزد و حتی خوزستان به مناطق روغن کنجد گیری معروف هستند، اما در پایتخت نیز به علت وجود کارخانه های روغن کشی و همچنین کارگاه های متعدد در سطح شهر، کنجاله کنجد به وفور یافت می شود.

البته این فراوانی نسبی است زیرا مصرف کنندگان آن نیز بسیار زیاد است و این سبب شده تا با کمبود کنجاله کنجد در تهران روبرو باشیم.

این مرکز ضمن تامین کنجاله کنجد بسیاری از گاوداری ها، مرغداریها و کارخانه های تولید خوراک آماده، به علت تقاضای بیشتر از تولید، آماده همکاری با تولیدکنندگان کنجاله کنجد نیز می باشد.

همکاران پشتیبان ما همواره در کنار شما خواهند بود.