تفاله میکس
خرید انواع تفاله میکس خوراک دام و طیور

خرید انواع تفاله میکس خوراک دام و طیور از بازرگانی کهن برای دامداری های سراسر کشور امکان پذیر است. چرا تفاله ها از خرید های اصلی جیره هستند؟

تنوع در جیره

موضوع تهیه جیره برای دامداری های صنعتی در اولویت برنامه ریزی ها قرار دارد.

زیرا انتخاب درست جیره تاثیر مستقیم در افزایش راندمان دارد.

خوش طعم شدن شیر و گوشت و افزایش تولید از مزایای جیره خوب است.

به تازگی تفاله های گیاهی در ردیف خرید های دامداران قرار گرفته اند.

زیرا دسترسی ساده و تنوع خوبی دارند.

می توان از یک نوع تفاله در جیره استفاده کرد.

همچنین می توان با ترکیب دو یا چند تفاله به جیره مطلوب دست پیدا کرد.

به طور معمول می توان بخشی از جیره را با تفاله ها تامین کرد.

زیرا به خوبی می توانند جایگزین خوراک های اصلی باشند.

ارزش تغذیه ای مطلوب از اصلی دلیل این جایگزینی است.

از دیگر نکات مثبت تفاله ها فیبر بالا است.

همچنین خوش خوراکی مطلوبی برای دام دارند.

خرید انواع تفاله میکس خوراک دام و طیور

تفاله های گیاهی برای انسان قابل استفاده نیستند.

ولی ارزش غذایی بالایی برای گنجاندن در جیره انواع دام دارند.

همچنین نسبت به انواع خوراک های وارداتی از قیمت تمام شده کمتری برخوردار هستند.

این موضوع باعث تاثیر مثبت روی قیمت تمام شده خوراک دام می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.