خرید یونجه خشک

خرید بهترین یونجه خشک درجه یک همدان

خرید بهترین یونجه خشک درجه یک همدان از طریق بازرگانی کهن امکان پذیر می باشد. ارزش غذایی یونجه خشک با یونجه تازه چه تفاوتی دارد؟

چگونگی خشک کردن یونجه

در بین نبات علوفه ای ، یونجه به علت کیفیت ، خوش خوراکی و دارا بودن ذخائر غذائی نظیر پروتئین ، مواد معدنی و بعضی ویتامین ها اهمیت خاص یافته است.

از این رو در فصولی که یونجه تر در دسترس نیست، از یونجه خشک استفاده می شود.

ارزش غذایی یونجه خشک پر برگی که در مراحل خشک کردن کمتر آفتاب خورده و رنگ سبز خود را از دست نداده باشد، همچنین باران نخورده و کپک نزده باشد، تقریبا با ارزش غذایی یونجه تر برابر است.

به این دلیل که پروتئین برگ خیلی بیشتر از ساقه است.

هرچه مقدار بیشتری از برگ یونجه در هنگام برداشت یا خشک کردن از بین برود، ارزش غذایی آن نیز کاهش می یابد.

کیفیت یونجه خشک مستقیما به حفظ برگ ارتباط دارد.

زیرا برگ ها دارای میزان بالایی پروتئین خام و انرژی بیشتری نسبت به ساقه ها هستند.

یونجه در حال رشد حدودا ۸۰ درصد آب دارد. زمانی که گیاه چیده می شود، به تنفس ادامه می دهد تا اینک ه میزان آب به حدود ۴۰ درصد کاهش می یابد.

در رطوبت ۴۰ درصد به علت ظریف بودن و سطح نسبتاً بزرگ برگ نسبت به کل توده در مقایسه با ساقه، برگ ها با سرعت بیشتری از ساقه ها خشک می شود.

به خاطر ساختمان سلولی ساقه ها، خشک شدن به آرامی انجام می گیرد.

زمانی که ساقه ها به میزان رطوبت مناسبی برای بسته بندی می رسند، برگ ها ممکن است خیلی خشک شده باشند و به آسانی ریزش نمایند.

از این رو باید برای حفظ برگ ها نیز دقت شود.

خرید بهترین یونجه خشک درجه یک همدان از بازرگانی کهن

خرید یونجه برای دامداری ها بسیار مهم است.

برای خرید مطمئن و باکیفیت با کارشناسان فروش بازرگانی کهن در ارتباط باشید.