تفاله آلبالو

خرید تفاله آلبالو زودبار امسال

خرید تفاله آلبالو زودبار امسال از روش های کاهش میزان استفاده از خوراک های دانه ای رانج د رجیره های دام و طیور می گردد. آیا تفاله ها قیمت مناسبی دارند؟

جیره ارزان تر با تفاله ها

نیاز بیشتر جمعیت رو به افزایش انسانی به خوراک های دانه انی نظیر گندم و جو و ذرت موجب شده دامداران در صدد کاهش میزان مصرف این خوراک ها در جیره باشند. .

از این رو قیمت آن ها رو به افزایش است.

این موضوع موجب محدودیت مصرف در دامداری ها شده است.

این مسئله محققان را بر آن داشته تا در خصوص استفاده از ضایعات گیاهی برای خوراک دام تحقیقاتی به عمل آورند.

خوشبختانه بسیاری از محصولات نظیر تفاله آلبالو توانستند تاییدیه های مورد نیاز را کسب کنند.

تفاله آلبالو محصول کارخانجات تولید کنستانتره و آب میوه است که با رطوبت بالا به دست می آید.

این تفاله پس از خشک کردن به یک محصول سالم و مقرون به صرفه در جیره دام و طیور تبدیل می شود.

در صورت وجود هسته یک مرحله آسیاب نمودن نیز به فرایند تولید افزوده می شود.

تفاله آلبالو به دلیل خشک بودن یک محصول عاری از میکروب است.

تفاله آلبالو خوش طعم است.

این ویژگی موجب بیشتر شدن خوراک دام و افزایش وزن گیری آن می شود.

قیمت خرید تفاله آلبالو زودبار امسال

قیمت تفاله آلبالو ارزان تر از قیمت خوراک های دانه ای است.

از طریق بازرگانی کهن می توان این محصول را سفارش داده و خریداری نمود.

بازرگانی کهن اقدام به فروش فوری تفاله آلبالو نموده است.

می توانید با تماس با کارشناسان فروش بازرگانی کهن و کسب اطلاعات کافی، اقدام به سفارش و خرید تفاله های گیاهی و سایر محصولات خوراک دام و طیور نمایید.