سیلو ذرت بسته بندی و فله
خرید سیلاژ بسته بندی علوفه ای بازرگانی کهن

خرید سیلاژ بسته بندی علوفه ای بازرگانی کهن با قیمت عمده امکان پذیر است. آیا می توان این علوفه را برای تامین نیاز های گاو شیری به کار برد؟

ویژگی سیلاژ علوفه ای

انواع جیره های جایگزین به عنوان مکمل به خوراک دام و طیور اضافه می شوند.

سیلاژ ها از دسته جیره های ارزان و جایگزین های خوب علوفه های خشک در فصول سرد سال هستند.

برای حفظ ویتامین های علوفه ها روش سیلاژ کردن مفید است.

با خشک کردن علوفه ها بخش زیادی از ویتامین های محلول در آب از دست می روند.

این جیره جایگزین مناسب علوفه های خشک می باشد زیرا حاوی ویتامین های محلول در آب است.

سیلاژ ذرت از منابع خوراکی پر انرژی برای تامین خوراک دام محسوب می شود، زیرا حاوی کربوهیدرات است.

سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را.

نقش اصلی بسته بندی در تولید سیلاژ، جلوگیری از کپک زدن و فساد و مهم تر از آن کنترل روند تخمیر است.

استفاده از سیلاژ بسته بندی علوفه ای برای تامین جیره مغذی در فصول سرد سال صورت می گیرد.

خرید سیلاژ بسته بندی علوفه ای از بازرگانی کهن با قیمت عمده

تنوع بخشی به جیره در خوش خوراکی آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی موثر است.

فروش سیلاژ ذرت بسته بندی از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد.

بازرگانی کهن این جیره را برای تامین خوراک زمستانی دامداری های صنعتی به سراسر کشور ارسال می کند.