سیلو ذرت و نیشکر

خرید سیلاژ ذرت علوفه ای به عنوان خوراک زمستانی

خرید سیلاژ ذرت علوفه ای به عنوان خوراک زمستانی از روش های کاهش هزینه های تامین جیره می باشد. چرا نیاز است که به جای خشک کردن از روش سیلاژ کردن استفاده شود؟

ویژگی های سیلاژ خوب

برای تامین انرژی مورد نیاز رشد دام نیاز نیست که تنها به خوراک های دانه ای توجه شود.

انواع جیره های ارزان نیز می توانند به خوبی این وظیفه را انجام دهند.

سیلاژ ذرت از منابع خوراکی پر انرژی برای دام ها است.

سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را.

سیلاژ ذرت نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتر و انرژی هضم پذیر بیشتری دارد.

یک سیلاژ خوب و با کیفیت باید این ویژگی ها را دارا باشد :

  • سیلاژ خوب باید رنگ زیتونی داشته باشد
  • از اسید لاکتیک بالا برخوردار باشد.
  • دارای رطوبت کافی باشد
  • بدون سوختگی و آفتاب زدگی باشد
  • بدون کپک زدگی باشد

برای تامین خوراک های دانه ای وقت و هزینه زیادی نیاز است.

از این رو به کار گیری انواع جیره های جایگزین می تواند به تکمیل جیره کمک کند.

همچنین تنوع بخشی به جیره می تواند به خوبی در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی کمک کند.

سیلاژ ذرت به راحتی تـا ۳۰ درصـد یـا نصـف مـاده خشک خوراک روزانه گاو شیری را تأمین می‌کند.

تهیه آن بسیار کم هزینه اسـت.

به همین دلیل، استفاده از این علوفه باعث صرفه جویی زیادی در هزینه هـای تولید شیر می‌شود.

سیلاژ  ذرت بـرای تغذیه گوساله های ۶ تــا ۱۲ ماهه و گاو نیز بسیار مناسب است.

قیمت سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک از بازرگانی کهن تجارت نیکنام