قیمت سیلاژ ذرت

خرید سیلو ذرت بسته بندی شده پر دان

آیا دان ذرت در سیلو های بسته بندی شده قابل مشاهده است؟ بهترین فصل خرید سیلاژ ذرت چیست؟ از چه مراکزی می توان سیلاژهای پر دان را خرید نمود؟

شاید بتوان با جرأت بیان نمود که میزان دان سیلو در نگاه اول از هر معیار دیگری برای دامدار مهمتر باشد. این حساسیت آنها طبیعی و درست است زیرا دان ذرت از انرژی بسیار بالاتری نسبت به بخش های دیگر آن برخوردار است.

موضوعی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد زمان برداشت ذرت علوفه ای و به قولی رسیده یا به شیره رسیدن بلال ذرت است. ذرت اگر در زمان مناسب برداشت شود تا حد زیادی در پروسه تخمیر له می شود.

زمان برداشت ذرت علوفه ای

زمان برداشت ذرت علوفه ای در شهرهای مختلف متفاوت است. علاوه بر موقعیت جغرافیایی نوع بذر نیز بر زمان برداشت تاثیر گذار است. در مناطق گرم سال در چند نوبت ذرت علوفه ای برداشت می شود. در شهری مثل دزفول برداشت پاییز بهترین ذرت را به لحاظ کیفیت دارد.

همچنین آنالیز سیلوی ذرت می تواند بیان کننده حضور یا عدم حضور دان ذرت باشد.