سیلو ذرت بسته بندی

بسته های ۳۰ کیلویی یکی از رایج ترین نوع سیلو ذرت بسته بندی در بازار می باشد. خرید این محصول برای دامداری ها سهولت بیشتری دارد.