قیمت سیلاژ ذرت

خرید سیلو ذرت علوفه درجه یک

خرید سیلو ذرت علوفه درجه یک دانه دار از دزفول برای تمامی دامداری های ایران امکان پذیر شد. قیمت این محصول بسیار مناسب بوده و می تواند علوفه شما را تامین کند.

خرید سیلو ذرت بعنوان یک علوفه خوب و با کیفیت می تواند تا میزان زیادی نیاز دام را به علوفه تامین نماید.

کیفیت سیلو ذرت

این محصول دانه دار بوده و در واقع شما می توانید در دو نوع فله و یا بسته بندی این محصول را در شهر مورد نظرتان دریافت نمایید.

مشخصات خرید سیلو ذرت بسته بندی

برای خرید نوع بسته بندی این محصول شما می توانید به دو صورت بسته های مورد نظر خود را سفارش دهید:

  1. بسته بندی 30 کیلویی که برای دامداری های کوچک تا متوسط بسیار مناسب بوده و حمل و نقل آن نیز آسان می باشد. در صورت باز شدن بسته 30 کیلویی نیز به سرعت قابل مصرف بوده و شما نگرانی ایجاد کپک و خراب شدن آن نخواهید بود.
  2. بسته بندی 1 تنی که عموما برای دامداری های بزرگ تهیه می گردد، زیرا علاوه بر نیاز به ماشین های مخصوص برای حمل و نقل، باید سریعا مصرف شود تا از خراب شدن جلوگیری به عمل آید.

برای خرید این محصول با بازرگانی کهن تماس بگیرید.