قیمت تفاله گوجه
خرید فوری تفاله گوجه خوراک دام و طیور

خرید فوری تفاله گوجه خوراک دام و طیور نیاز دامداران را به خوبی تامین کند. آیا این تفاله می تواند گوشت و شیر دام را نیز خوش طعم تر کند؟

ارزش تغذیه ای تفاله گوجه

تفاله گوجه از فراورده های جانبی صنایع رب گوجه است که بسته به روش فرآوری و خصوصیات گوجه خام، حاوی مقادیر متفاوت پوست، بذر و کمی گوشت است.

پروتئین خام آن که حاوی 22 تا 25 درصد پروتئین با لیزین بالا می باشد بالا است و می تواند به عنوان منبع پروتئینی ارزان قیمت در تغذیه دام استفاده قرار شود.

از نظر درصد رطوبت، پروتئین خام، چربی خام، عصاره عاری از نیتروژن، الیاف خام و خاکستر به ترتیب 28/4، 08/24، 7/15، 11/32، 78/20 و 05/3 می باشد.

دلیل محدودیت استفاده در جیره طیور، میزان الیاف نسبتا بالای این تفاله می باشد.

البته قسمت عمده الیاف در بخش پوسته قرار دارد و منجر به کاهش قابلیت دسترسی انرژی آن می گردد.

در آزمایشی از تفاله گوجه به عنوان منبع غنی ویتامین E در جیره جوجه های گوشتی استفاده شد.

مشاهده شد که استفاده از آن نسبت به گروه بدون تفاله سبب ماندگاری بیشتر گوشت بعد از کشتار و کاهش فساد ناشی از تخریب چربی ها در گوشت می گردد.

با جایگزینی 15 درصد تفاله گوجه در جیره گاو های شیری تولید شیر افزایش یافته است.

خرید تفاله گوجه دامی زودبار

تفاله گوجه برای انسان قابل استفاده نیست ولی ارزش غذایی بالایی برای گنجاندن در جیره غذایی گاو دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.