تفاله سیب
فروش تفاله سیب درجه یک امسال آغاز شد

فروش تفاله سیب درجه یک امسال آغاز شد. آیا افزودن تفاله ها تاثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت تغذیه ای خوراک دام و طیور خواهد داشت؟

انواع تفاله سیب به جهت غنی سازی جیره به آن اضافه می شود.

به کارگیری تفاله ها در جیرهای دامی

بحران کمبود زمین های زراعی و افزایش جمعیت انسانی به مشکل جدی برای دولت ها تبدیل شده است.

از این رو تامین خوراک مورد نیاز دام باید از روش هایی مانند استفاده از خوراک های جایگزین صورت گیرد.

زیرا نمی توان تنها از جیره های دانه ای استفاده کرد.

پیشنهاد ما استفاده از انواع خوراک های متنوع مانند تفاله های گیاهی است.

این روش نه تنها معضل تامین جیره کافی را حل می کند بلکه به نحو چشمگیری قیمت تمام شده جیره را نیز کاهش می دهد.

تفاله سیب از این دسته است که به سبب دسترسی ساده تر نسبت به خوراک های دانه ای و ارزش تغذیه ای مطلوب مورد توجه جیره نویسان است.

تفاله سیب نیز مانند بسیاری از تفاله های گیاهی تاییدیه های لازم را دریافت کرده اند.

آزمایشات صورت گرفته در مراکز مختلف دانشگاهی نشان می دهد تفاله سیب  را می توان به عنوان یک ماده غذایی خوش خوراک در جیره مرغ گوشتی، مرغ تخمگذار، گاو و گوسفند استفاده نمود.

از نظر کارشناسان، تفاله سیب می توانند جایگزین بخشی از علوفه در خوراک دام شود.

فروش تفاله سیب درجه یک امسال آغاز شد

برای اطلاع از روش های خرید با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.