فروش گندم شکسته

فروش گندم شکسته درجه یک تهران و کرج

آیا خرید گندم شکسته از کاخانه های تهران و کرج برای همه امکان پذیر است؟ از چه طریقی می توان دان مرغی درجه یک را از مراکز فروش تهیه نمود؟

گندم شکسته یکی از محصولات فرعی کارخانه های آرد است. این محصول با توجه به گندم استفاده شده و روش های تولید آرد در کیفیت های مختلفی تولید می گردد.

مراکز فروش گندم شکسته

همانند بسیاری از محصولات مورد استفاده در جیره های غذایی، گندم شکسته نیز در کارخانه های تهران و کرج به نسبت مناطق دیگر از فراوانی بیشتری برخوردار است.

مقدار تولید این کارخانه ها متغیر بوده و ممکن است به صورت روزانه یا هفتگی فروش داشته باشند. البته خرید از این مراکز تابع قوانین و ضوابط خاصی است که دسترسی مستقیم به آنها را کمی دشوار می نماید.

کیفیت گندم شکسته

کیفیت این محصول بسیار متنوع است. از وجود کاه و کزل در آن گرفته تا وجود ناخالصی هایی همچون سیاه دانه یا تخم گیاه در کیفیت گندم شکسته دخیل هستند.

همین تنوع زیاد در کیفیت است که موجب اعلام قیمت های مختلف در بازار می گردد. خریداران این محصول حتما باید از میزان خلوص گندم شکسته قبل از خرید اطمینان حاصل نمایند.