خرید یونجه خشک

قیمت بهترین یونجه خشک در ایران

آیا قیمت یونجه خشک با کاهش روبرو بوده است؟ بهترین نوع این محصول در کدام منطقه از ایران یافت می شود. در هنگام خرید به چه فاکتورهایی باید توجه داشت؟

یونجه خوراکی است که دامداری های سنتی و صنعتی کم و بیش از آن استفاده می کنند. این محصول به صورت خشک در انبارها نگهداری شده و در طول سال مصرف می گردد.

بهترین نوع یونجه

اگر چه یونجه خشک برای بهترین بودن یک سری معیار مشخص دارد اما اکثر کشاورزان و تولیدکنندگان محصول خود را بهترین می دانند. این باور برای کشاورزان همدان، گرمسار، سرخس، کرمانشاه، مرودشت و غیره وجود دارد.

قاعدتا یونجه ای را می توان در ردیف بهترین ها قرار داد که ضمن برخورداری از آب سالم و بهداشتی، بذر خوب و کاشت استاندارد، در هنگام برداشت و ذخیره سازی نیز طبق اصول انجام گیرد.

قیمت یونجه خشک

طبیعتا در سال هایی که سرما زودتر شروع می شود به علت حضور دام در طویله و عدم دسترسی به مراتع، یونجه با افزایش قیمت همراه می گردد. این امر در سالهایی که زمستان گرمی دارند به صورت عکس است.

علاوه بر میزان فراوانی یونجه، کیفیت نیز بر قیمت آن تاثیر گذار است. این یک امر بدیهی است که یونجه های گل دار با یونجه هایی که بیشترین حجم آنها را چوب تشکیل می دهد، از نظر قیمت متفاوت باشند.

در تمام طول سال خصوصا در فصول سرد یونجه های انباری درجه یک توسط بازرگانی کهن قابل تهیه می باشد.