جو دامی تضمینی

قیمت جو سفید انزلی و ممتاز امیر

قیمت جو سفید انزلی و ممتاز امیر بیشتر از محصولات دیگری همچون ذرت و سبوس دنبال می شود. در خرید این محصولات باید نهایت دقت را بکار برد.

جو محصولی است که در کنار ذرت بیشترین سهم واردات را از کشور روسیه دارند. این محصول در کیفیت های مختلفی به ایران وارد شده و با قیمت های مختلفی نیز به فروش می رسد.

جو روس سفید و ممتاز

سفید و ممتاز از رایج ترین اسم هایی هستند که وارد کنندگان جو بر روی محصول خود می گذارند. جو سفید و ممتاز به نسبت جو معمولی از متقاضیان بیشتری برخوردار بوده و تمایل برای خرید آنها بیشتر است.

جو سفید برای کارخانه های جو پوست کنی نیز قابل استفاده می باشد. از همین رو ست که قیمت این نوع از محصولات نیز با نرخ بالاتری به فروش می رسند.

خرید جو سفید و ممتاز

با وجود تفاوت جو های وارداتی موجود در بنادر شمالی کشور، در خرید آنها باید نهایت دقت را بکار برد. خصوصا جو سفید محلی برای سوءاستفاده افراد ناسالم بوده و از این تمایل زیاد خریداران به جو سفید نهایت سود جویی و کلاه برداری را انجام میدهند.

توصیه می شود جو سفید و ممتاز از مراکز معتبر تهیه گردد و قیمت پایین اعلام شده توسط برخی از افراد و گروه ها موجب وسوسه و خرید غیر مطمئن نگردد.

قیمت جو سفید و ممتاز به طور معمول از طریق کانال اطلاع رسانی بازرگانی کهن اعلام می گردد.