خرید پوست پسته

قیمت خرید پوست پسته برای خوراک دام

قیمت خرید پوست پسته برای خوراک دام روزانه از اعلام می شود. تغییرات قیمت این محصول چگونه است آیا خواص موجود در این محصول می تواند به دامداری ها کمک کند؟

خرید پوست پسته به عنوان یکی از محصولات ارزان خوراک دام به شمار می رود، این محصول نیز همچون سایر محصولات در انواع و کیفیت های مختلف قابل عرضه می باشد.

انواع پوست پسته خوراک دام

برای خرید پوست پسته باید در نظر داشته باشیم که مقصود از آن کدام پوسته می باشد:

  1. پوسته نازک روی مغز
  2. پوسته استخوانی
  3. پوسته بیرونی سبز رنگ

محصولی که در حال حاضر در بازرگانی کهن عرضه می گردد، گزینه دوم یعنی پوسته استخوانی می باشد.

این محصول با توجه به خواصی که برای دام دارا می باشد، باعث بهبود کیفیت جیره شده و مزیت بالاتر آن قیمت پایین نسبت به نهاده ها می باشد.

نحوه کاهش هزینه های تامین خوراک

اگر شما به دنبال کاهش هزینه های تامین خوراک هستید، ما به شما خوراک های ارزان را پیشنهاد می کنیم که در ذیل ذکر شده است.

  1. تفاله ها
  2. کنجاله ها
  3. جایگزین های جو و ذرت

برای خرید هر یک از این محصولات با بازرگانی کهن تماس بگیرید.