تفاله گوجه
قیمت روز تفاله گوجه خوراک دام

قیمت روز تفاله گوجه خوراک دام برای تامین کنندگان جیره مهم است. آیا این تفاله می تواند جایگزین بخشی از یونجه در جیره دامی باشد؟

ارزش غذایی تفاله گوجه

از دغدغه های دامداران افزایش کیفیت غذای دام و تنوع بخشی به آن به منظور افزایش راندمان محصولات دامی می باشد.

از این رو نیاز است که از خوراک های متنوع در جیره استفاده شود.

همچنینی سالانه مبالغ زیادی برای خرید انواع علوفه مانند یونجه توسط دامداران صرف می شود.

به دو دلیل تنوع بخشی به جیره و کاهش هزینه های تامین خوراک نیاز است که بیشتر از جیره های ارزان استفاده شود.

استفاده از محصولات گیاهی مانند انواع تفاله ها می تواند این خواسته آن ها را براورده کند.

مانند تفاله گوجه

این تفاله پس از رب گیری حاصل می شود.

ارزش تغذیه ای مطلوبی برای افزودن به خوراک انسان را ندارد.

این محصول از نظر بهداشتی و ارزش غذایی در سطح قابل قبولی قرار دارد.

این تفاله بعد از خشک شدن در اختیار دامداری های صنعتی قرار می گیرد.

بهای تفاله گوجه فرنگی خوراک گاو تاثیر خوبی بر قیمت تمام شده سایر فراورده های دامی خواهد داشت.

قیمت خرید تفاله گوجه فرنگی خوراک گاو

این تفاله محصول کارخانجات داخلی تولید رب گوجه فرنگی است.

تفاله گوجه برای انسان قابل استفاده نیست ولی ارزش غذایی بالایی برای گنجاندن در جیره غذایی گاو دارد.

همچنین نسبت به انواع خوراک های وارداتی از قیمت تمام شده کمتری بر خوردار است.

این موضوع باعث تاثیر مثبت روی قیمت تمام شده خوراک دام شده که در نهایت منجر به کاهش قیمت محصولات لبنی و گوشتی خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.