سیلو ذرت و نیشکر
قیمت روز سیلاژ ذرت علوفه ای بسته بندی

قیمت روز سیلاژ ذرت علوفه ای بسته بندی از طریق بازرگانی کهن اطلاع رسانی می شود. چرا این محصول خوراک مناسب زمستانی انواع دام محسوب می شود؟

    ویژگی سیلاژ خوب

به کار گیری انواع جیره های جایگزین در کاهش قیمت تمام شده و تنوع بخشی به جیره موثر است.

تنوع بخشی به جیره در خوش خوراکی و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی تاثیر زیادی دارد.

سیلاژ ذرت از منابع خوراکی پر انرژی برای دام ها می باشد و خصوصیات دانه و مواد علوفه ای را هم زمان دارد.

این علوفه نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتر و انرژی هضم پذیر بیشتری دارد.

سیلاژ خوب و با کیفیت این ویژگی ها را دارد :

  •  رنگ زیتونی
  • اسید لاکتیک بالا
  • رطوبت کافی
  • بدون سوختگی و آفتاب زدگی
  • بدون کپک زدگی
  • قیمت مناسب
  • ماندگاری بالا تا دوازده ماه

سیلاژ ذرت تـا ۳۰ % یـا نصـف مـاده خشـک خـوراک روزانه گاو شــیری را تأمیــن می ‌کند و برای تغذیه گوساله های ۶ تــا ۱۲ ماهه نیز توصیه شده است.

تهیه آن بسیار کم هزینه است و باعث صرفه جویی در هزینه های تولید شیر می ‌شود.

قیمت سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک برای افزودن به جیره مناسب است.

قیمت روز سیلاژ ذرت علوفه ای بسته بندی بازرگانی کهن تجارت نیکنام

خرید سیلاژ ذرت علوفه ای برای تامین خوراک در فصول سرد سال صورت می گیرد.

می توان این علوفه را به عنوان بخشی از جیره اصلی به کار برد.