سیلو ذرت علوفه بسته بندی
قیمت سیلاژ ذرت علوفه ای بازرگانی کهن چقدر است

قیمت سیلاژ ذرت علوفه ای بازرگانی کهن چقدر است؟ آیا می توان این محصول را به عنوان بخشی از خوراک اصلی انواع دام به ویژه گاو شیری دانست؟

ویژگی سیلاژ خوب

برای تکمیل جیره علاوه بر خوراک های دانه ای از جیره های ارزان مانند سیلاژ استفاده می شود.

سیلاژ ذرت از خوراک های پر انرژی برای تامین جیره است که هم خصوصیات دانه را دارد و هم مواد علوفه ای.

این علوفه حاوی کربوهیدرات است که می تواند نیاز تغذیه ای انواع دام سبک و سنگین مانند گاو شیری را تامین کند.

مزایای استفاده از سیلاژ بسته بندی :

 • حفظ ماده خشک
 • جلوگیری از فساد
 • ارتقا دادن روند تخمیر
 • درجه هضم بیشتر
 • تولید شیر و گوشت بیشتر
 • بهبود باروری
 • حفظ ویتامین های محلول در آب به مدت طولانی
 • افزایش ماندگاری تا دوازده ماه

این جیره را می توان به عنوان بخشی از جیره اصلی قلمداد کرد.

تعیین ماده خشک سیلو در مزرعه

برای سنجش این شاخص مقداری از گیاه خرد شده را در دست فشره کرده و آن را به شکل یک توپ در آوریم.

 • اگر گلوله گرد بماند ولی دست خیس نشود گیاه 25 تا 30 درصد رطوبت دارد.
 • اگر گلوله آرام باز شود بین 30 تا 40 درصد ماده خشک دارد .
 • اگر گلوله سریع باز شود و پاشیده شود یعنی گیاه بیش از 40 درصد ماده خشک دارد.

قیمت سیلاژ ذرت علوفه ای بازرگانی کهن تجارت نیکنام چقدر است

تنوع بخشی به جیره می تواند در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی تاثیر خوبی داشته باشد.