پیش فروش ذرت و سویا

قیمت پیش فروش ذرت و سویا سال 97

پیش فروش ذرت و سویا تحویل مرداد و شهریور سال 97 آغاز شده است. قیمت این محصولات نسبت به نرخ کنونی تفاوت قابل توجه ای دارد.

پیش فروش نهاده ها می تواند یکی از گزینه های ثابت ماندن قیمت ها باشد. در شرایطی که قیمت ها از نوسان بالایی برخوردار هستند و بارگیری ها به صورت نامنظم انجام می شود، دامداری ها و مرغداری ها می توانند با دور اندیشی نسبت به پیش خرید نمودن ذرت و سویای مورد نیاز خود اقدام نمایند. قیمت پیش خرید ذرت و سویا به شرح زیر است:

قیمت پیش فروش ذرت

ذرت برزیل بندر امام تحویل 15 مرداد تا آخر شهریور 10000 ریال

قیمت پیش فروش سویا

سویا پلت کلهر بندر امام تحویل 15 مرداد تا آخر شهریور 21150 ریال

سویا پلت کلهر کرمانشاه تحویل 15 مرداد تا آخر شهریور 21150 ریال

سویا پلت نابدانه سمنان تحویل 15 مرداد تا آخر شهریور 21150 ریال

سویا گل سفید البرز تحویل 15 مرداد تا آخر شهریور 22150 ریال

سویا پلت کلهر بندر امام تحویل 15 مرداد تا آخر شهریور 21150 ریال

سویا فرآوری سبوس کندوج تحویل 15 مرداد تا آخر شهریور 22150 ریال

سویا دانه های روغنی خراسان تحویل 15 مرداد تا آخر شهریور 22150 ریال

به منظور ثبت سفارش اقلام فوق می توانید با همکاران ما در بازرگانی کهن تماس حاصل فرمایید.