سیلاژ ذرت بسته بندی شده

مراکز فروش سیلاژ ذرت بسته بندی شده

مراکز فروش سیلاژ ذرت بسته بندی شده درجه یک در چه استان هایی هستند؟ آیا روش خرید سیلوی ذرت همانند نهاده هایی همچون جو و سویا است؟

خوراک هایی که در جیره های غذایی دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرند یا خوراک های معمول نظیر علوفه ها و غلات هستند و یا خوراک هایی هستند که جدیدا در جیره های غذایی گنجانده شده اند.

خوراک های متداول در جیره های غذایی

خوراک هایی نظیر پودر گوشت، تفاله میوه ها، ضایعات کارخانجات ماکارانی و بیسکوئیت و … اگر چه می توانند هزینه نهایی دامدار یا مرغدار را کاهش دهد ولی از آنجا که همه ی این محصولات استاندارد نیستند، ممکن است دغدغه هایی را نیز برای دامداران و مرغداران در پی داشته باشد.

محصولاتی متداول که در راس آنها سیلاژ ذرت را می توان نام برد از جمله خوراک هایی هستند که در صورت مرغوب بودن بدون هیچ گونه دغدغه ای قابل استفاده در اکثر جیره های غذایی است.