تفاله سیب

مرکز خرید تفاله سیب امسال

مرکز خرید تفاله سیب امسال بازرگانی کهن می باشد. آیا با خرید این تفاله می توان در هزینه های پرداختی تامین جیره صرفه جویی کرد؟

ویژگی تفاله سیب در خوراک

بزرگ ترین چالش دامداران تامین هزینه های جاری دامداری می باشد.

واضح است که برای افزایش راندمان نیاز است این هزینه ها کاهش پیدا کند.

از شاخصه های خوراک مناسب برای جیره دام قیمت پایین می باشد.

البته ارزش غذایی بالا نیز ویژگی مهمی است.

بر این اساس کارشناسان افزودن تفاله های گیاهی را به خوراک پیشنهاد می کنند که هر دو ویژگی مطلوب را دارا می باشد.

تفاله سیب ضایعات تولید مواد غذایی بوده و برای انسان کاربرد ندارند.

اما دارای مواد غذایی مفید هستند و استفاده از آن ها به عنوان زباله و دور ریخت سبب از بین رفتن مواد مغذی خواهد شد.

طی تحیقیقاتی به اثبات رسید می توانند برای خوراک دام و طیور بسیار مناسب باشند.

تفاله سیب دارای ارزش غذایی نسبتا معمولی برای خوراک دام می باشد.

این تفاله به سبب خوش خوراکی به یکی از محصولات محبوب در جیره دام تبدیل شده است.

این ویژگی مثبت تفاله سیب سبب افزایش خوراک و در نتیجه وزن گیری سریع تر دام می گردد.

انواع جیره های ارزان را می توانید در این بازرگانی بیابید.

مرکز خرید تفاله سیب امسال خوراک دام

گروه تولیدی بازرگانی کهن به واسطه ی دسترسی به تمام مناطق تولید سیب، متناسب با نوع مصرف، بهترین نوع آن را برای متقاضیان در نظر می گیرد.