تفاله میکس
مرکز فروش تفاله چغندر باکیفیت امسال

مرکز فروش تفاله چغندر باکیفیت امسال بازرگانی کهن می باشد. آیا این محصول می تواند بخشی از نیاز دام به مواد معدنی مهم را تامین کند؟

تفاله ارزشمند و ارزان

در قند گیری از چغندر قند پس از عصاره گیری ضایعات باقی مانده تفاله چغندر نامیده می شود.

این محصول به طور عمده در تغذیه گوساله ها،ربره های پرواری و گاو های شیری استفاده می شود.

شروع تغذیه با تفاله چغندر باید تدریجی باشد.

پس از عادت کردن حیوان می توان تا حد اشتها تغذیه کرد.

ماده خشک تفاله تر چغندر قند بسیار کم است.

قسمت اعظم تفاله تر چغندر تولید شده در کارخانه، خشک و تبدیل به تفاله خشک چغندر قند می شود.

یا با ملاس مخلوط و سپس خشک می گردد.

این دو غذا خوش خوراک، حجیم و قدری ملین بوده و به خوبی ذخیره می شود.

تفاله چغندر قند انرژی زیاد، پروتئین کم و چربی خیلی کمی دارد.

از نظر کلسیم غنی ولی فسفر آن خیلی کم است.

مقدار نیاسین در تفاله متوسط ولی از نظر سایر ویتامین های گروه B کمبود دارد.

این فرآورده اندکی ملین بوده و به علت ماهیت حجیم، غلظت کمتر مواد مغذی و طبیعت الیافی برای مصرف تک معده ای ها خصوصاً طیور مناسب نیست .

میزان فسفر آن کم است.

مرکز فروش تفاله چغندر باکیفیت امسال بازرگانی کهن می باشد

برای خرید هر میزان تناژ مورد نیاز خود از این جیره و تحویل در سراسر کشور به دامداران متقاضی، با بازرگانی کهن تجارت نیکنام تماس حاصل فرمایید.