سیلو ذرت علوفه ای

نرخ خرید بهترین ذرت سیلاژ بسته بندی شده

آیا بهترین نوع سیلاژ ذرت، انواع بسته بندی شده این محصول است؟ نرخ خرید سیلوی درجه یک را چه مواردی تعیین می نمایند؟

سیلاژ ذرت باید مقداری رطوبت داشته باشد تا به عنوان یک غذای خوش خوراک و باارزش در جیره ها مورد استفاده قرار گیرد. اگر سیلو ذرت را در دست گرفته و با فشار دادن آن مقداری آب از سیلو خارج شود، به این معناست که رطوبت سیلاژ بالاست و این از نظر مصرف کنندگان به منزله صرف پول برای آب است تا سیلوی ذرت.

اگر با فشار دادن سیلو کف دست خیس نشود باز هم مشکل دارد و این بار به معنای کم بودن رطوبت است.

مزیت سیلوهای بسته بندی این است که رطوبت آنها به اندازه بوده و تمامی استانداردها در آن رعایت شده است.

علاوه بر میزان رطوبت که بر نرخ خرید تاثیر گذار است، میزان پروتئین، نوع بسته بندی و همچنین خلوص سیلو نیز بسیار با اهمیت است.

همکاران ما در تمام مراحل خرید و فروش در کنار شما خواهند بود.