سیلو ذرت علوفه بسته بندی
نرخ سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک

نرخ سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک برای دامداری ها به صرفه است. چرا توصیه می شود که از این علوفه در خوراک زمستانی انواع دام استفاده شود؟

ویژگی سیلاژ خوب

برای تکمیل جیره نیاز است علاوه بر خوراک های دانه ای از سایر جیره های ارزان نیز استفاده شود.

سیلاژ ذرت از خوراک های پر طرفدار برای تامین جیره است.

این جیره را می توان به عنوان بخشی از جیره اصلی قلمداد کرد.

زیرا قیمت این جیره مناسب است و همچنین می تواند بخش عمده ای از نیاز دام را به ویژه در فصل زمستان تامین کند.

زیرا می تواند نیاز دام را به ویتامین های محلول در آب به ویژه در فصول سرد سال تامین کند.

البته توصیه می شود که این علوفه با بسته بندی استاندارد خریداری شود.

نقش اصلی بسته بندی در تولید سیلاژ، جلوگیری از کپک و فساد و مهم تر از آن کنترل روند تخمیر علوفه است.

استفاده از سیلاژ بسته بندی این مزایا را دارد :

  • حفظ ماده خشک
  • جلوگیری از فساد
  • ارتقا دادن روند تخمیر
  • درجه هضم بیشتر
  • تولید شیر و گوشت بیشتر
  • بهبود باروری

برای سنجش تعیین ماده خشک سیلو در مزرعه باید مقداری از گیاه خرد شده را در دست فشره کنیم و آن را به شکل یک توپ در آوریم.

  • اگر گلوله گرد بماند ولی دست خیس نشود گیاه 25 تا 30 درصد رطوبت دارد.
  • اگر گلوله آرام باز شود بین 30 تا 40 درصد ماده خشک دارد.
  • اگر گلوله سریع باز شده و پاشیده شود گیاه بیش از 40 درصد ماده خشک دارد.

نرخ سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک در  بازرگانی کهن تجارت نیکنام

تنوع بخشی به جیره می تواند در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی تاثیر خوبی داشته باشد.