قیمت سیلو ذرت بسته بندی
نرخ سیلاژ ذرت درجه یک بازرگانی کهن

نرخ سیلاژ ذرت درجه یک بازرگانی کهن به صورت رقابتی اعلام می شود. سیلاژ باکیفیت باید چه ویژگی هایی داشته باشد که مناسب خوراک دام باشد؟

این جیره در زمستان بیشتر خریدار دارد.

ویژگی سیلاژ خوب

سیلاژ ذرت از منابع خوراکی پر انرژی خوراک دام است که بین ۳۰ درصد یا نصف ماده خشک خوراک روزانه گاو شیری را تأمین می‌ کند.

تهیه آن بسیار کم هزینه است و به سبب ارزان بودن باعث صرفه جویی در هزینه های تولید شیر می‌ شود.

البته سیلاژ ذرت بـرای تغذیه دام های سبک و گوساله های ۶ تـا ۱۲ ماهـه و گاو بسیار مناسب است.

سیلاژ خوب و با کیفیت :

  • باید رنگ زیتونی داشته باشد
  • از اسید لاکتیک بالا برخوردار باشد.
  • دارای رطوبت کافی باشد
  • بدون سوختگی و آفتاب زدگی باشد
  • بدون کپک زدگی باشد

قیمت انواع سیلاژ ذرت خوراک دام از عوامل موثر در خرید این جیره ارزشمند می باشد.

همچنین با تنوع بخشی به جیره می توان در خوش خوراکی آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی موثر بود.

سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای .

سیلاژ ذرت نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتر و انرژی هضم پذیر بیشتری دارد.

قیمت انواع سیلاژ ذرت خوراک دام در بازرگانی کهن تجارت نیکنام