قیمت سیلو ذرت بسته بندی
نرخ سیلاژ ذرت خوراک دام امسال بازرگانی کهن

نرخ سیلاژ ذرت خوراک دام امسال بازرگانی کهن به صورت رقابتی به دامداری های صنعتی اعلام می شود. این محصول می تواند نیاز گاو شیری را تامین کند؟

ویژگی های سیلاژ مناسب جیره

برای داشتن جیره خوب و سالم، باید همه عناصر جیره سالم و باکیفیت باشند.

البته موضوع قیمت نیز در کنار کیفیت مهم است.

از این رو به استفاده از محصولات ضایعاتی بیشتر از گذشته توجه شده است.

سیلو کردن روش موفق و تایید شده ای، برای نگهداری علوفه به روش بی هوازی است.

برای عمل کرد بهتر، باید تا حد امکان هوا خارج شده و از نفوذ باران و هوا نیز جلوگیری کرد.

زیرا باعث رشد باکتری نا مطلوب و شسته شدن مواد مغذی، تخمیر ضعیف و ضایعات می‌ شود که راندمان را کاهش می دهد.

همچنین باعث کم شدن ارزش غذایی سیلاژ می‌ شود.

سیلاژ علوفه ای ذرت تامین کننده جیره زمستانی دام های سبک و سنگین به ویژه گاو شیری محسوب می شود.

قیمت آن برای خرید توسط دامداری ها به صرفه است.

تعیین ماده خشک سیلو در مزرعه

برای سنجش این شاخص مقداری از گیاه خرد شده را در دست فشره کرد ه و آن را به شکل یک توپ در آورید.

اگر گلوله گرد ماند ولی دست خیس نشد، گیاه 25 تا 30 درصد رطوبت دارد.

اگر گلوله آرام باز شود بین 30 تا 40 درصد ماده خشک دارد.

اگر گلوله سریع باز شده و پاشیده شود گیاه بیش از 40 درصد ماده خشک دارد.

نرخ سیلاژ ذرت خوراک دام امسال بازرگانی کهن به صورت رقابتی

سیلاژ کردن علوفه مزایای زیادی برای دام خواهد داشت.

به سبب گرانی خوراک های دانه ای وارداتی، یافتن منابع جدید غذایی از چالش‌ های بزرگ دامداری ها است.

با کارشناسان فروش بازرگانی کهن در تماس بوده و راهنمایی های لازم را درباره انواع جیره های ارزان و هر آن چه برای تکمیل جیره نیاز است، دریافت کنید.