تفاله گوجه
نرخ فروش تفاله گوجه خوراک دام بازرگانی کهن چقدر است

نرخ فروش تفاله گوجه خوراک دام بازرگانی کهن چقدر است؟ آیا با افزودن این تفاله به جیره گوشت و شیر دام و طیور نیز خوش طعم تر می شود؟

ارزش تغذیه ای تفاله گوجه

تفاله گوجه فرنگی از فراورده های جانبی صنایع رب است که بسته به روش فرآوری و خصوصیات این محصول، حاوی نسبت های متفاوت پوست، بذر و مقادیر اندک گوشت گوجه فرنگی است.

پروتئین خام آن 22 تا 25 درصد پروتئین با لیزین بالا می باشد.

به این سبب به عنوان منبع پروتئینی ارزان قیمت در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار گیرد.

ترکیب شیمیایی این محصول از نظر درصد رطوبت، پروتئین خام، چربی خام، عصاره عاری از نیتروژن، الیاف خام و خاکستر به ترتیب 28/4، 08/24، 7/15، 11/32، 78/20 و 05/3 می باشد.

در آزمایشی از تفاله های گوجه فرنگی به عنوان منبع غنی ویتامین E در جیره جوجه های گوشتی استفاده شد.

مشاهده شد که استفاده از این تفاله نسبت به گروه کنترل ( بدون تفاله ) سبب ماندگاری بیشتر گوشت بعد از کشتار و کاهش فساد ناشی از تخریب چربی ها در گوشت شده است.

با جایگزینی 15 درصد تفاله در جیره گاوهای شیری تولید شیر افزایش پیدا کرده است.

تفاله گوجه برای انسان قابل استفاده نیست.

ولی ارزش غذایی بالایی برای گنجاندن در جیره غذایی گاو دارد و نسبت به انواع خوراک های وارداتی از قیمت تمام شده پایین تری برخوردار است.

این موضوع باعث تاثیر مثبت روی قیمت تمام شده خوراک دام و کاهش قیمت محصولات لبنی و گوشتی خواهد شد.

نرخ فروش تفاله گوجه خوراک دام بازرگانی کهن چقدر است

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.