فول فت سویا منبع پروتئین چربی خوراک دام و طیور

فول فت سویا و پرومیکس جایگزین ایده آل و اقتصادی منابع پروتئین و چربی در خوراک دام و طیور می باشند که بهره گیری از آنها اثرات مثبتی در مرغداری ها و دامداری ها دارد.