دان مرغ تخمگذار

دان آماده مرغ تخمگذار با بهترین آنالیز

خوراک مرغ تخمگذار در مقایسه با مرغ گوشتی از حساسیت بیشتری برخوردار است. دان آماده با آنالیز و مواد مغذی بالا می تواند بهترین گزینه برای خوراک طیور باشد.