سیلو ذرت علوفه بسته بندی
قیمت خرید سیلاژ ذرت علوفه ای امسال اعلام شد

قیمت خرید سیلاژ ذرت علوفه ای امسال اعلام شد. با افزودن این محصول به خوراک زمستانی، نیاز دام ها به علوفه تازه به خوبی تامین می شود.

تشخیص سیلاژ خوب

سیلاژ ذرت از منابع خوراکی پر انرژی است که برای انواع دام های سبک و سنگین خوراک مطلوبی محسوب می شود.

این محصول هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را که نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتر و انرژی هضم پذیر بیشتری دارد.

سیلاژ خوب و با کیفیت باید این ویژگی ها را دارا باشد :

  • رنگ زیتونی داشته باشد
  • از اسید لاکتیک بالا برخوردار باشد.
  • دارای رطوبت کافی باشد
  • بدون سوختگی و آفتاب زدگی باشد
  • بدون کپک زدگی باشد
  • بوی ناخوشایندی نداشته باشد
  • بسته بندی محکم و نفوذ ناپذیری داشته باشد

به کار گیری انواع جیره های جایگزین به تکمیل جیره کمک می کند.

همچنین تنوع بخشی به جیره در خوش خوراکی و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی موثر است.

سیلاژ ذرت به خوبی می تواند تا ۳۰ درصد یـا نصف ماده خشک خوراک روزانه گاو شیری را تأمین کند.

تهیه آن بسیار کم هزینه اسـت.

به همین دلیل، استفاده از این علوفه باعث صرفه جویی در هزینه های تولید شیر می شود.

این علوفه برای تغذیه گوساله های ۶ تــا ۱۲ ماهه و گاو های شیری بسیار مناسب است.

قیمت خرید سیلاژ ذرت علوفه ای امسال اعلام شد