دان مرغ تخمی

خریدار پس دان مرغ تخمی درجه یک

خریدار استارتر، میاندان و پس دان مرغ گوشتی و خوراک مرغ تخمی همواره به دنبال محصولاتی درجه یک هستند.

مدت متفاوت پرورش مرغ های گوشتی و تخمی سبب شده است که خوراک آنها نیز از جهات مختلفی با هم متفاوت باشد. بر خلاف مرغ های گوشتی که به لحاظ مقطع پرورش، خوراک آنها تعیین می گردد و باید در روزهای اول پرورش خوراک آنها غنی تر باشد، در پرورش مرغ های تخمی این نکته مد نظر قرار می گیرد که آیا مرغ در حال تخمگذاری است یا که خیر.

این مجموعه علاوه بر خوراک مرغ های گوشتی، آمادگی دارد دان مرغ های تخمی را نیز برای متقاضیان تامین نماید.

تلاش ما همواره برای بهترین بودن است.