تفاله میکس
خرید تفاله میکس درجه یک بازرگانی کهن شروع شد

خرید تفاله میکس درجه یک بازرگانی کهن شروع شد. استفاده از انواع تفاله های گیاهی در خوراک دام، رضایت دامداران با تجربه را کسب کرده است.

تفاله ها در خوراک دام

در دامداری های صنعتی از تفاله ها به عنوان افزودنی مناسب به خوراک دام استفاده می شود.

این امر باعث غنی تر شدن جیره از نظر مواد معدنی و فیبر می شود.

به دلیل خوش خوراکی نیز کیفیت شیر و گوشت دام ارتقا پیدا می کند.

طبق تحقیقات کارشناسان، افزودن تفاله ها به جیره، ارزش غذایی آنان را بالاتر می برد.

این موضوع به میزان قابل توجهی موجب کاهش هزینه های تامین خوراک دام  و طیور می شود.

می توان بخش عمده ای از نیاز دام به فیبر را با کمک تفاله ها تامین کرد.

زیرا خوراک های دانه ای فیبر کافی نداشته و می توانند با این محصولات این نیاز را تامین کنند.

همچنین بخشی از نیاز دام به انواع مواد معدنی را می توان با این محصولات تامین کرد.

البته می توان با ترکیب دو یا چند تفاله خوراک مغذی و خوش خوراکی برای دام تامین کرد.

به این دلیل تفاله میکس به تازگی مشتری بیشتری دارد.

خرید تفاله میکس درجه یک بازرگانی کهن شروع شد

برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت سفارش خود با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.