سیلو ذرت و نیشکر
خرید سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک

خرید سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک از سوی کارشناسان امور دام توصیه می شود. چرا خرید این خوراک برای انواع دام به ویژه گاو شیری توصیه شده است؟

تأمین غذای گاو شیری با سیلاژ

گاهی در کشاورزی مواد زیادی را دور می ریزیم.

اگر روشی برای استفاده از این مواد به عنوان خوراک دام ارائه شود، می‌تواند از لحاظ هزینه بسیار به صرفه باشد.

از بهترین رویکرد ها استفاده از موادی است که به صورت طبیعی با‌ ارزش نیستند.

به این ترتیب می توان از دور ریختن مواد نیز اجتناب کرد.

مانند ضایعات برداشت محصول.

سیلاژ کردن روش مطلوبی برای این منظور است.

تخمیر کنترل شده مواد رطوبت دار مثل ذرت موجب تولید و فرآوری سیلاژ می شود.

در این روش غذایی بی نظیر برای انواع دام تولید می شود.

در روش تخمیر در سیلاژ، علوفه های سیلاژ شده را می توان تا مدت های طولانی استفاده کرد.

به این ترتیب ارزش غذایی علوفه زیاد تغییر نمی کند.

به طور معمول در ایران سیلاژ با گیاه ذرت چاپر شده که شامل ساقه، برگ و بلال است، تهیه می شود.

سیلاژ از علوفه های خوش خوراکی است که باعث افزایش شیردهی دام می شود.

استفاده از این علوفه می تواند موجب صرفه جویی اقتصادی مطلوبی شود.

خرید سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک

خرید سیلاژ ذرت برای گاو های شیری از بهترین روش های افزایش تولید شیر است.

به سبب گران بودن خوراک های دانه ای وارداتی، یافتن منابع جدید غذایی دام و طیور به چالش‌ بزرگ دامداری ها تبدیل شده است.

برای خرید سیلاژ با کیفیت با بخش فروش این بازرگانی در تماس باشید.