کنجاله کنجد پروتئین بالا

فروش بهترین کنجاله کنجد پروتئین بالا دزفول

کنجاله کنجد با چند درصد پروتئین به عنوان یک خوراک با ارزش غذایی بالا شناخته می شود؟ آیا مراکز فروش دزفول تمامی فاکتورهای لازم را رعایت می کنند؟

تحقیقات به عمل آمده و آزمایشات نشان می دهند که کنجاله کنجد پروتئینی در بازه 32 تا 49 درصد دارد. علت اصلی این اختلاف زیاد در درجه اول به روش کنجاله گیری بر می گردد.

به طور معمول کنجاله با پروتئین بالای 40 درصد یک کنجاله مرغوب بوده و برای استفاده در جیره های غذایی بسیار مناسب است.

در شهرستان دزفول نیز مانند مناطق دیگر کشور مراکزی وجود دارد که کنجاله با پروتئین بالا تولید می کنند و ممکن است مراکزی نیز به این درصد از پروتئین نرسند.

چیزی که مهم است در این مرکز، خوراک هایی عرضه می گردد که همواره به لحاظ قیمت منفعت خریدارن در نظر گرفته می شود.

همکاران ما در تمام مراحل خرید و فروش در کنار شما خواهند بود.