فروش ذرت مدلل

فروش ذرت دامی روسیه درجه 1

آیا می دانستید ذرت های روس موجود در بنادر شمال به دو دسته درجه 1 و 2 تقسیم می شوند؟ از کدام مراکز فروش می توان ذرت دامی روسیه درجه یک را با قیمت مناسب تهیه نمود؟

ذرت به عنوان اصلی ترین محصول تشکیل دهنده ی جیره های غذایی بیشترین مصرف را در بین نهاده ها دارد. با توجه به نزدیکی بسیاری از مناطق کشور به بنادر شمالی، خرید این محصول در مقایسه با خرید ذرت برزیل موجود در بندر امام اولویت دارد.

انواع ذرت دامی روس

همانطور که ذرت های داخلی کشور با هم تفاوت دارند و به لحاظ کیفیت یکسان نیستند، ذرت های خارجی نیز متفاوت هستند. این تفاوت را هم در ذرت های وارد شده از کشورهای مختلف می توان مشاهد نمود و هم در ذرت های وارد شده از یک کشور.

ذرت های وارد شده از روسیه نیز به طور کلی به دو دسته درجه یک و درجه دو تقسیم بندی می شوند. تصاویر این دو دسته در زیر نشان داده شده اند.

ذرت روس امیر درجه یک

ذرت روس امیر درجه یک

ذرت روس امیر درجه دو

ذرت روس امیر درجه دو

همانطور که در تصویر مشاهد می شود این دو نوع ذرت هم در رنگ و هم در شکل با هم متفاوت هستند.

بازرگانی کهن ذرت روس را به شرط درجه یک بودن به فروش می رساند.