جوش شیرین دامی

جوش شیرین دامی و طیور از خوراک های اصلی جیره به شمار می آید. فروش ویژه این محصول از طریق نمایندگی های مجاز مراکز تولید کننده برای خریداران یک امتیاز بزرگ است.