فروش کنجاله کنجد

مراکز فروش ارائه دهنده کنجاله کنجد

مراکز فروش ارائه دهنده کنجاله کنجد کجا هستند؟ آیا تمام این مراکز قابل اعتماد هستند و بدون نگرانی می توان از آنها خرید کرد؟

از روغن کنجد همواره به عنوان یکی از بهترین روغن ها یاد شده و کارشناسان استفاده از آنرا در مصارف مختلف توصیه می کنند.

متاسفاه عده ی کمی از افراد این حوزه تنها به تجارت خود می اندیشند و به کیفیت روغن تولید شده اهمیت چندانی نمی دهند.

از آنجا که روغن تولیدی آنها به دلیل کیفیت پایین قابل فروش با قیمت مناسب نیست آنها می خواهند با فروش کنجاله به منافع بیشتری دست یابند.

فروش کنجاله کنجد و کسب سود از این محصول به خودی خود مشکلی ندارد ولی زیاد طلبی این افراد سبب شده تا با انبار کردن بیش از حد کنجاله، کیفیت را به میزان زیادی پایین آورند.

جالب است این افراد حاضرند محصول را در انبار نگه دارند و با افزایش افلاتوکسین کنجاله سلامت دام و طیور را به خطر اندازند اما حاضر نیستند بار کنجاله را با قیمت پایین تری به فروش برسانند.