سیلاژ ذرت علوفه ای باکیفیت

معیار خرید سیلاژ ذرت علوفه ای باکیفیت

با در نظر گرفتن چه معیار هایی می توان سیلاژ ذرت علوفه ای را باکیفیت یا بی کیفیت تلقی نمود؟ ظاهر سیلاژ مهمتر است یا آنالیز مواد مغذی آن ؟

امروزه سیلاژ ذرت علاوه بر روش های سنتی آن به شیوه های بی هوازی نیز صورت می گیرد. علی الرغم پیشرفت علم و دستگاه های کشاورزی متاسفانه باز هم کارخانه هایی هستند که اصول تولید سیلاژ بسته بندی را رعایت نمی کنند.

سیلاژ ذرت باکیفیت

رنگ محصول یکی از ویژگی های ظاهری سیلو است که در نگاه اول می تواند تا حدودی بیان کننده نوع سیلاژ باشد. به صورت معمول سیلوهای ذرت رنگشان از سبز به زیتونی و زرد متمایل شده است. سیلوهایی با رنگ تیره نشان از عدم کیفیت دارند.

در تصویر بالا می توان سیلو ذرت باکیفیت (بسته سفید رنگ) را با سیلو ذرت بی کیفیت (بسته زرد رنگ) مقایسه نمود.

میزان دان سیلو نیز مهم است. این ویژگی در برخی بارها ممکن است به راحتی قابل مشاهده باشد و در برخی موارد نیز ممکن است به علت له شدن دانه ها به راحتی قابل مشاهده نباشد.

رطوبت عامل دیگری است که در خوب یا بد بودن سیلو شاخص مهمی به حساب می آید. اگر از بسته های سیلو آب بیرون بیاد یا در بسته ها آب جمع شود یک مشکل و عیب بزرگ برای سیلاژ خواهد بود.