سیلوی ذرت باکیفیت

ملاک تشخیص سیلوی ذرت باکیفیت چیست؟

ملاک تشخیص سیلوی ذرت باکیفیت چیست؟ آیا با سیلاژ تولید شده در شهرهای مختلف، کیفیت و نوع بسته بندی آنها آشنا هستید؟

سیلاژ ذرت به علت داشتن ویژگی های منحصربه فرد یکی از خوراک های بدون جایگزین در جیره های غذایی می باشد.

این محصول با ارزش در مناطق مختلفی از کشور تولید می گردد. می توان گفت کیفیت سیلاژ را در نگاه اول همین منطقه و شهر محل تولید مشخص می نماید.

با دامداری های با سابقه که هم صحبت می شویم یک نگاه کلی در مورد سیلوی شهرهای مختلف دارند. به عنوان مثال می گویند سیلوی ذرت شیراز دان دار است یا به عنوان نمونه ممکن است از رطوبت یا کپک داشتن سیلوی یک منطقه سابقه ای در ذهن خود داشته باشند.

از آنجا که مصرف کنندگان سیلوی ذرت در سطح کشور پراکنده هستند، این مرکز باکیفیت ترین محصولات را از نزدیکترین مرکز تولید برای مشتریان ارسال می کند.