خوراک کامل تخمیری

نحوه استفاده خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری در دامهای سبک

نحوه استفاده از خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری در دامهای سبک از قبیل گوسفند و بز در یک برنامه زمانی حدودا دو سه هفته ای انجام میگیرد.

عادت پذیری خوراک در دامداری ها یک اصل ابتدایی و کلی است و برام هر خوراک جدیدی باید رعایت شود. عدم توجه به اصل عادت پذیری ضمن اینکه سبب بی میلی دام به خوراک جدید می شود، می تواند موجب بروز اختلالات و مشکلاتی در بدن دام نیز شود.

نحوه استفاده از خوراک کامل تخمیری و پروسه عادت پذیری در دامهای سبک (گوسفند و بز)به شرح ذیل میباشد:

✅سه روز اول(روزهای اول تا سوم): روزانه حداکثر ۲۰۰ تا۲۵۰ گرم از خوراک کامل تخمیری با خوراک قبلی مخلوط شود.

✅سه روز دوم (روزهای چهارم الی ششم) :روزانه ۳۰۰ الی۴۰۰ گرم از خوراک کامل تخمیری با خوراک قبلی مخلوط شود.

✅سه روز سوم(روزهای هفتم الی نُهُم): روزانه ۵۰۰ الی۶۰۰ گرم از خوراک تخمیری کامل با خوراک قبلی مخلوط شود.

✅سه روز چهارم(روزهای دَهُم الی دوازدهم): روزانه ۷۰۰ الی۸۰۰ گرم از خوراک کامل تخمیری با خوراک قبلی مخلوط شود.

✅سه روز پنجم( روزهای سیزدهم الی پانزدهم): روزانه یک ۱ کیلوگرم از خوراک کامل تخمیری با خوراک قبلی مخلوط شود.

✔️ بهمین ترتیب بصورت هر سه روز یا بیشتر مقدار خوراک بالاتر رفته تا بمقدار توصیه شده توسط کارشناسان واحد پشتیبانی برسد.

✔️دقت داشته باشید مهمترین مرحله در خوراکدهی طی نمودن دوره ی آداپتاسیون و عادت پذیری است.

⛔️پیشنهاد میگردد چنانچه دام شما در سیستم خوراک دهی قبلی از خوراک های خشک و خشبی استفاده کرده حتما واکسن آنتروتوکسمی را تزریق نموده و دُز یادآور هم مجدد تزریق گردد.

این روش مختص به دامهای داشتی و پرواری سبک میباشد و همواره باید سنگ نمک در آخور بصورت آزادانه در دسترس دام باشد.

استارت کار برای رسیدن به نتیجه مناسب و بازدهی اقتصادی مثبت رعایت و بکارگیری شیوه نامه انگل زدایی صحیح (توصیه شده توسط دامپزشکان عملیاتی حاذق) و خرید دامهای سالم و شیرمست میباشد. بنابراین قبل از شروع موارد یاد شده را بطور ویژه رعایت کنید.

باتشکر

گروه تولیدی آوان کهن