قیمت تفاله خشک
نرخ تفاله گوجه درجه یک بازرگانی کهن اعلام شد

نرخ تفاله گوجه درجه یک بازرگانی کهن اعلام شد. انواع تفاله های گیاهی می توانند بخش عمده ای از نیاز دام به فیبر و مواد معدنی را تامین کنند.

خرید تفاله گوجه برای کاهش هزینه های تامین علوفه ها صورت می گیرد.

تفاله ها معجزه ای برای کاهش قیمت

مزایای استفاده از تفاله گوجه در ترکیب جیره دام و طیور موجب شده این محصول به تازگی به لیست خرید های دامداری های صنعتی افزوده شود.

از ویژگی های تفاله گوجه درصد پروتئین مناسب آن برای دام و طیور است که می تواند میزان تولید شیر در گاو و گوسفند و نیز ماندگاری گوشت پس از کشتار طیور را بهبود ببخشد.

بیشتر تولید کنندگان با توجه خواص تغذیه ای این محصول و نیز به منظور کاهش هزینه خوراک دام از تفاله گوجه استفاده می کنند.

این محصول عنوان خوراک جایگزین و ارزان می تواند انتخابی هوشمندانه باشد.

آنالیز های آزمایشگاهی استفاده تفاله گوجه برای خوراک دام و طیور را تایید کرده اند.

قیمت تفاله ها عموما نصف قیمت علوفه است.

پس از نظر اقتصادی استفاده از آن در جیره منطقی و به صرفه است.

نرخ تفاله گوجه درجه یک بازرگانی کهن اعلام شد

برای اطلاع از موجودی، آنالیز و نام و کاربرد انواع تفاله های گیاهی پیشنها می کنیم به کانال تلگرامی بازرگانی کهن مراجعه نمایید.

با مقایسه و بررسی، بهترین نوع تفاله را با توجه به نیاز خود تهیه نمایید.

برای خرید انواع تفاله های گیاهی با شماره های بخش فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.