سیلوی ذرت بسته بندی

نرخ خرید سیلوی ذرت علوفه بسته بندی ثابت نبوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. قیمت روز باکیفیت ترین نوع این محصول از طریق کانال بازرگانی کهن اعلام می گردد.