قیمت ذرت و سویا

نوسان قیمت در بازار نهاده های دام و طیور

علت نوسان قیمت در بازار نهاده های دام و طیور چیست؟ آیا در این شرایط می توان جو، ذرت و سویا مرغوب و درجه یک خرید نمود؟

.
.
.
.
از چندی قبل و بخصوص در یک هفته ی گذشته، در پی بروز نوسانات قیمتی دربازار نهاده های دامی ، متاسفانه برخی از واردکنندگان نهاده ها، فروش خود را قطع کرده و از اعلام قیمت امتناع می کنند.
کمبود خوراک دام و طیور در مناطق مختلف شدت و ضعف داشته و در مناطقی که این مشکل حادتر بوده، حتی دیده شده برخی افراد سودجو و سوء استفاده گر، دست به احتکار می زنند و یا جنس درجه 2 و 3 را به جای جنس درجه 1 و حتی با قیمت های بالاتر از جنس مرغوب، به خریداران می فروشند.
متاسفانه علیرغم اینکه این افراد خود از ذی نفعان چرخه دام و طیور هستند ولی برطبل نابودی آنها می کوبند.

بله، دوران غریبی است… کسب مال و مال اندوزی به هرقیمتی!!!

دوستان عزیز :
ما در گروه بازرگانی تولیدی و بازرگانی کهن (@kohantrade1) ، تلاش می کنیم تا در روزهای سخت بازار ضمن تاکید بر حفظ ارزش های اخلاقی، در کنار عزیزان مون و یار و یاور تولیدکنندگان داخلی و فعالان زحمت کش این صنف باشیم.

آری دوستان، به گونه ای زندگی کنیم که اگر سال ها بعد، از قضا، مومیایی جسد مون پیدا شد، زیر لب بگویند “” روحش شاد “”