کنجاله کنجد ارزانترین خوراک

کنجاله کنجد ارزانترین خوراک در جیره غذایی

کنجاله کنجد چه نقشی در جیره های غذایی دارد؟ آیا ارزانترین بودن ملاک خوبی برای خرید خوراک است؟

کنجاله کنجد حاصل روغن کشی کنجد است. با توجه به قیمت کنجد طبیعی است تا قیمت کنجاله کنجد نیز خیلی پایین نباشد. پس چرا از این محصول به عنوان خوراکی ارزان یاد می برند؟

باید به این نکته توجه داشته باشیم که ارزان بودن کنجاله کنجد در مقایسه با سایر کنجاله هاست. اگر شما قیمت کنجاله کنجد را با کنجاله سویا و یا کنجاله تخم پنبه مقایسه نمایید، می بینید که قیمت کنجاله کنجد بسیار مناسب تر است.

این قیمت پایین تر برای تناژ بالایی که در جیره های غذایی استفاده می شود، می تواند برای دامداری ها و مرغداریها بسیار تعیین کننده باشد.

گروه تولیدی بازرگانی کهن، هیچ وقت تعطیل نیست.