خرید ذرت دامی روسیه

خرید بی واسطه ذرت دامی روسیه فوری بار

در خرید ذرت دامی روسیه، برزیل و یا اکراین چند نکته حائز اهمیت است. از جمله این موارد بی واسطه و مستقیم بودن،  فوری بار، کیفیت و قیمت را می توان نام برد.

ذرت خارجی با توجه به کشور وارد کننده از بنادر امام خمینی ره ، امیرآباد، نوشهر، فریدونکنار و یا انزلی بارگیری می شوند. زمان بارگیری از این بنادر با توجه به امکانات موجود متفاوت است.

ذرت روس زودبار

از مهمترین ملاک ها برای خریداران ذرت، مدت زمان بارگیری و یا به قول معروف زوبار شو بودن یا نبودن آن است. این موضوع در شرایطی که بازار دارای نوسان است از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می گردد.

نحوه بارگیری با توجه به سیاست شرکت های توزیع کننده متفاوت است. برخی شرکت ها بسیار منظم کار کرده و با توجه به شرایط بازار و میزان ماشین های موجود، میزان محدودی آدرس به صورت روزانه دریافت می نمایند و طبیعتا سفارش های دریافتی در فاصله ی یکی دو روزه بارگیری و ارسال می شوند.

متاسفانه برخی از شرکت ها تعهد زیادی در قبال ارسال سریع بار ندارند. این قبیل شرکت ها به جز دریافت آدرس هایی بیش از میزان توان خود، بعضا آدرس برای بارهایی دریافت می کنند که هنوز آن بار ترخیص نشده و آماده بارگیری نیست.

پیشنهاد می شود در هنگام خرید ذرت همواره علاوه بر کیفیت بر زمان بارگیری نیز تاکید گردد.